Excursion to the Museum of Religion, Lviv
© Julie-Marthe Cohen

Lviv, January 2012 - September 2012

Keter-Programme
Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe


Coming soon!

Broshure as PDF-Download

01

02

03

04

05

06

07

01
Exkursion to the Feina Petriakova Center

© Eugeny Koltyar

02
Excusion to the Museum of Religion, Lviv

© Julie-Marthe Cohen

03
Our interpretors Miroslawa and Pavlo

© Julie-Marthe Cohen

04
Excusion to the Museum of Religion, Lviv

© Julie-Marthe Cohen

05
Learning Hebrew Dating

© M. Feurstein-Prasser

06
Learning Hebrew Dating

© M. Feurstein-Prasser

07
Exkursion tothe Lviv Art Gallery, studying ketubbot

© M. Feurstein-Prasserporno•türk porno•porno film•türk porno•
türk porno•sikiş•porno•porno•
bedava porno•sex izle•lezbiyen porno•olgun porno•rus porno•porno•